FUNCTIONALMED.pl Szkoła dla specjalistów rehabilitacji

Metodologia badań stóp i kończyn dolnych

EFEKT – CO WYKONUJESZ PO SZKOLENIU

 •  „Skutecznie badasz … po prostu” – Oceniasz dysfunkcje i schorzenia kończyn dolnych, rozkład obciążeń, stabilometrię – wykonujesz badanie zgodnie z procedurami diagnostycznymi; diagnozujesz problemy stóp, analizując potrzeby całego ruchu (zgodnie z anatomią, podstawami biomechaniki, kinematyki i fizjologii) i przede wszystkich znasz normy anatomiczne i funkcjonalne dla osób w różnym wieku
 •  „Wybierz metodę diagnostyczną – my pokażemy ci jak interpretować wynik do potrzeb rehabilitacji – leczenia – rozwiązań ortopodologicznych”. Połączysz wyniki wywiadu, badań antropometrycznych, testów funkcjonalnych z dostępnymi w medycynie rozwiązaniami diagnostycznymi: plantokonturografia, podoskopia, podoskaning 2D, platforma pedobarograficzna (podobaroskop).
 •  „Planujesz terapię w oparciu o obiektywny wynik” – na podstawie uzyskanych wyników zaplanujesz proces terapeutyczny – przeanalizujesz z nami mnóstwo przypadków Pacjentów, dzięki czemu otrzymasz od nas wiedzę nt. skutecznych rozwiązań medycznych realizowanych w terapii stóp i kończyn dolnych, z uwzględnieniem powiązań z wyższymi partiami ciała.
  PO KURSIE JESTEŚ GOTÓW, ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIACH , KTÓRE POZWOLĄ CI NA ROZWIĄZYWANIE ZDIAGNOZOWANYCH PRZEZ CIEBIE PROBLEMÓW – czyli projektowania indywidualnych wkładek ortopedycznych i obuwia oraz terapii stóp i kończyn dolnych (terapia manualna, rehabilitacja dzieci etc.

TREŚCI:

 • Podologia w ujęciu holistycznym – czyli jak wiele powinien wiedzieć diagnosta (definicje, kierunki rozwoju podologii, podstawowe usługi w zakresie zaopatrzenia stopy).
 • Anatomia i biomechanika stóp w ujęciu spersonalizowanym: dziecko a dorosły (aspekty rozwojowe).
 • Wady i schorzenia kończyn dolnych: wady postawy, zmiany przeciążeniowe, rany, zmiany zwyrodnieniowe,
 • Metody i techniki w diagnozowaniu wad stóp i kończyn dolnych


WARSZTATY PRZYPADKÓW:

 • Metody tradycyjne w diagnostyce stóp i kończyn – podoskop, plantokonturograf (obrys), czyli diagnostyka części podeszwowej stopy
 • Diagnostyka podoskopowa – badania części podeszwowej stopy, możliwość dokonania pomiarów antopometrycznych stopy, rozpoznanie zmian podologicznych (modzele, odciski, brodawki itp.), archiwizacja i przechowywanie danych,
 • Diagnostyka podobaroskopowa – badanie statyczne i dynamiczne rozkładu obciążeń stóp w ujęciu siły nacisku, cyklu przetaczania i powierzchni kontaktu stopy z podłożem, stabilometria.
 • Interpretacja wyników – planowanie procesu terapii, analiza postępów w procesie rehabilitacji i leczenia, wynik badania, a projektowanie elementów odciążających korekcyjnych, odciążających, indywidualnych wkładek ortopedycznych, zaopatrzenia rehabilitacyjnego.
 • Diagnostyka i pomiary antropometryczne niezbędne do projektowania indywidualnych wkładek ortopedycznych.
 • Elementy korekcyjne, amortyzujące i odciążające w zaopatrzeniu ortopodologicznym i sportowym.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. czytaj więcej